Wateropvang als ideniteit van de wijk

 

 

 

In Zaandam wordt gewerkt aan een pilot om te kijken of we nog een stap verder kunnen gaan dan alleen een gescheiden rioolstelstel aan te brengen. Voor een klimaatbestendige wijk is het de bedoeling om het regenwater in z'n geheel af te koppelen van het bestaande rioolsysteem. Het regenwater zal dan direct over de straat worden afgevoerd en opgevangen worden in de openbare ruimte. 

De grote groengebieden, die een kwaliteit van de wijk zijn, lijken in potentie geschikt voor waterberging. In deze onderzoekende en ontwerpende fase zal blijken in hoeverre deze ambitie haalbaar is. In deze fase wordt nauw samengewerkt met Wareco ingenieurs.

Daaarnaast zal bij de integrale herinrichting ook de anonieme (groene) openbare ruimtes onder handen genomen worden door ze meer betekenis en identiteit te geven.

Water kan hierin een rol spelen.  

 

.....later meer....

 
 

          

Powered by: WebBuro WebBuro